Aktywny Portfel Funduszy na przyszłość w mBanku

· Ubezpieczenia
Authors

mBank wprowadza produkt pozwalający na regularne oszczędzanie w oparciu o Aktywny Portfel Funduszy. Jest on przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą systematycznie oszczędzać na dodatkową emeryturę lub inny cel.

Aktywny Portfel Funduszy z regularną składką to produkt inwestycyjno-ochronny, przeznaczony dla osób chcących zapewnić sobie dodatkowe pieniądze na emeryturę, edukację dziecka czy inny, dowolny cel.

mPortfel Aktywny Portfel Funduszy PLUS jest produktem regularnym o charakterze bezterminowym. Rekomendowany okres oszczędzania nie powinien być krótszy niż 10 lat. Wypłaty środków można dokonać w każdej chwili, rezygnacja z polisy przed upływem rekomendowanego upływu 10 lat wiąże się z naliczeniem opłaty.

Częstotliwość wpłacania składek oraz ich wysokość deklaruje Klient, który może zdecydować o opłacaniu składki w trybie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym. Minimalna wysokość składki miesięcznej wynosi 400 zł. Ponadto, poza regularnymi składkami, Klient może dokonywać wpłat dodatkowych, powiększających całkowity kapitał, który także będzie zarządzany w ramach Aktywnego Portfela Funduszy.  

Zgromadzone środki są inwestowane w fundusze, natomiast wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej należy do ekspertów BRE Wealth Management, którzy zarządzają Aktywnym Portfelem Funduszy. Działają oni zgodnie z zasadą absolute return, której celem jest utrzymywanie ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie, zakładającym maksymalizację zysków w okresie hossy oraz minimalizację strat w okresie giełdowej bessy.

Nasz nowy produkt przeznaczony jest dla osób, które potrzebują wsparcia w zakresie decyzji inwestycyjnych, a także dla tych, którzy nie mają czasu na monitorowanie sytuacji na giełdzie i podejmowanie decyzji o zmianie struktury inwestycji – mówi Monika Chwiedziewicz, naczelnik wydziału produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych w mBanku. Aktywny Portfel Funduszy to z kolei produkt znany Klientom banku już wcześniej. Do tej pory zakładał on jednorazową wpłatę w minimalnej wysokości 20 tys. zł, teraz zaś dostępny jest już także  przy zadeklarowaniu wpłaty od 400 zł miesięcznie. Na dodatkową atrakcyjność produktu wpływają jego historyczne rezultaty, wyższe niż wyniki indeksu WIG20, przy zachowaniu znacznie mniejszego poziomu ryzyka – dodaje Chwiedziewicz.

We współpracy z AXA Życie TU oraz BRE Ubezpieczenia powstał produkt, dzięki któremu  Klient  inwestując, może skorzystać z atutów ubezpieczenia, czyli braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku transferów w ramach jednego rachunku polisy. Dodatkowo, produkt zwolniony jest z podatku od spadków i darowizn. 

Na czym polega inwestowanie z Aktywnym Portfelem Funduszy z regularną składką?

  • Klient przystępuje do umowy ubezpieczenia  na czas nieokreślony.
  • W każdym okresie może dokonać wypłaty wszystkich środków, jednak do 10. roku trwania polisy będzie naliczana opłata za rezygnację.
  • Ubezpieczony może uposażyć osoby, którym zostanie wypłacona całość zgromadzonych środków na wypadek śmierci Ubezpieczonego.
  • Klient dokonuje wpłaty regularnej składki w ustalonych terminach (w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych).
  • Minimalna składka: 400 zł miesięcznie.
  • W każdej chwili Klient może dokonać wpłaty dodatkowej w minimalnej wysokości 1 tys. zł, powiększającej całkowitą sumę aktywów Oszczędzającego.
  • Po 5. roku trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony możne zawiesić opłacanie składek.
  • Zarządzaniem inwestycją zajmują się eksperci BRE Wealth Management.

Leave a Comment