Finansowanie samorządów czyli finanse gminy

· Oszczędzanie
Authors
Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że budżet lokalnych samorządów, czyli budżet gmin i powiatów jest zdecydowanie zbyt niski, by pokryć niezbędne przedsięwzięcia i inwestycje. Ogólnie wiadomo, że każda jednostka samorządowa realizuje zadania na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalno-społecznej i oświatowej. Planując roczne finanse gmina czy powiat wybiera najbardziej potrzebne i konieczne zadania na każdej płaszczyźnie. Oczywisty jest fakt, iż odgórnie przyznane środki często okazują się niewystarczające, dlatego też konieczne jest poszukiwanie alternatyw finansowych, czyli kredytów, pożyczek tudzież szeroko rozumianych dotacji. Analizując to rozwiązanie warto jednak podkreślić, że przydzielone na konkretne zadanie finanse gminy często okazują się niewłaściwe, czyli zbyt duże lub zbyt małe. Jeśli zaplanowana w budżecie gminy kwota jest niewystarczająca, konieczne jest znalezienie optymalnej alternatywy, którą może być pożyczka, kredyt, dotacja lub środki własne, przesunięte z innego zadania. Warto dodać, że dotacje pozabudżetowe to najbardziej optymalne rozwiązanie ze względu, iż jest to pomoc bezzwrotna, nie mniej jednak należy pamiętać, że jednostka samorządowa zobligowana jest do wykazania określonej kwoty przeznaczonej na konkretną inwestycję, a także pokrycie przedsięwzięcia. Przyznana dotacja zwracana jest w określonej wysokości zazwyczaj po pełnej realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających jej prawidłowy przebieg. Pozyskane tą droga środki pozwalają na realizację kolejnych zadań i w widoczny sposób wpływają na płynność finansową samorządu. Kwestią, na którą warto zwrócić uwagę są szeroko rozumiane przetargi, których celem jest wyłonienie wykonawcy konkretnego zadania.Zasadniczo w budżecie gminy jest wyznaczona określona kwota na konkretne zadanie, jednakże każdy samorząd dąży do tego, by zrealizować inwestycję za mniejsze pieniądze. W wielu przypadkach działania te kończą się pozytywnie, a zaoszczędzone w drodze przetargu środki pozwalają na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych. Umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi danej jednostki tudzież aktywność w zakresie pozyskiwania dotacji zewnętrznych to podstawowe narzędzia pozwalające na szeroko rozumiany rozwój gminy czy powiatu.

Leave a Comment