Oferta publiczna w zasięgu Klientów mBanku

· Giełda
Authors

Klienci mBanku, posiadający aktywną usługę eMAKLER, mogą od dzisiaj składać zapisy na akcje Banku Gospodarki Żywnościowej. W czasie dwóch poprzednich wielkich ofert publicznych (Tauron, GPW) za pośrednictwem eMAKLERa złożono zapisy o wartości bliskiej 0,5 mld zł.

Klienci mBanku posiadający aktywną usługę eMAKLER, powiązaną z bezpłatnym eKONTEM, mogą do 16 maja bez zbędnych formalności zapisać się na akcje banku BGŻ SA. Debiut spółki na warszawskim parkiecie planowany jest na 27 maja br.

Bank Gospodarki Żywnościowej SA jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, specjalizującym się m.in. w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

Za pośrednictwem eMAKLERA przyjmowane są zapisy od inwestorów indywidualnych, przy czym każda osoba może złożyć wyłącznie jeden zapis na akcje BGŻ SA. Zlecenia mogą opiewać na co najmniej 12 akcji, nie powinny jednak przekraczać 120. akcji. Prowizja maklerska dla dyspozycji zapisów na akcje spółki BGŻ SA, składanych za pośrednictwem mBanku, wynosi 0,19 proc.

Debiuty giełdowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem Klientów mBanku. Podczas prywatyzacji energetycznego giganta, spółki Tauron, złożyli oni blisko 40 tys. zapisów o wartości 309 mln zł. Jest to wynik równie imponujący, jak efekt oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych, podczas której Klienci mBanku złożyli 43 tys. zapisów na kwotę 170 mln zł – mówi Zbigniew Trzeciak, makler z zespołu mBanku.

Jak za pośrednictwem eMAKLERA zapisać się na akcje BGŻ SA?

Klienci mBanku, którzy posiadają aktywną usługę eMAKLER, dyspozycję zapisu na akcje BGŻ SA mogą złożyć przez internet, w serwisie transakcyjnym. Wystarczy podać liczbę akcji i potwierdzić fakt zapoznania się ze stosownym oświadczeniem (m.in. z Prospektem). Dyspozycje przyjmowane są także za pośrednictwem mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub 42 6 300 800.

Klienci mBanku, którzy nie aktywowali jeszcze usługi, mogą wypełnić prosty wniosek internetowy, dostępny w serwisie transakcyjnym, lub skorzystać z pomocy Operatora mLinii. Chcąc przyspieszyć procedurę, należy wybrać możliwość otrzymania dokumentów za pośrednictwem e-maila. Dodatkowo, aby zdążyć aktywować eMAKLERA do 16 maja (ostatni dzień zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych) podpisane dokumenty należy dostarczyć do 11 maja do najbliższego mKiosku.

eMAKLER to usługa mBanku, dzięki której w wygodny sposób można kupować i sprzedawać akcje, obligacje i inne papiery wartościowe notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank zapewnia bezpośrednie połączenie w czasie rzeczywistym rachunku bieżącego eKONTO z rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA, dzięki czemu można inwestować na giełdzie bezpośrednio z rachunku.

Leave a Comment