Tag archives for finanse gminy

Finansowanie samorządów czyli finanse gminy

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że budżet lokalnych samorządów, czyli budżet gmin i powiatów jest zdecydowanie zbyt niski, by pokryć niezbędne przedsięwzięcia i inwestycje. Ogólnie wiadomo, że każda jednostka samorządowa realizuje zadania na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalno-społecznej i oświatowej. Planując roczne finanse gmina czy powiat wybiera najbardziej potrzebne i konieczne zadania na każdej płaszczyźnie. Oczywisty [...]