Dotacje na otwarcie firmy

· blog mBanku
Authors
Rosnące bezrobocie oraz problemy na rynku pracy powodują, że najpewniejszym rozwiązaniem zawodowym okazuje się własna działalność. Samo założenie firmy to działanie bardzo proste i nieskomplikowane, wymagające wyłącznie kilku wizyt w urzędach.   Należy jednak pamiętać, że alternatywa ta wymaga mniejszych lub większych nakładów finansowych, zapewniających szeroko rozumiany start. Zabezpieczenie finansowe zależy przede wszystkim od profilu firmy.   Oczywisty jest fakt, iż w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego konieczny jest zakup niezbędnych towarów, pozwalających na produkcję. Są to często dość wysokie nakłady finansowe. Zdecydowanie mniejsze potrzeby mają osoby decydujące się na działalność usługową. Ponadto w planach inwestycyjnych należy uwzględnić także zagospodarowanie oraz wyposażenie biura lub warsztatu, czyli docelowego miejsca pracy. W praktyce oznacza to, że zanim firma zacznie przynosić widoczne efekty i zyski, konieczny jest odpowiedni nakład finansowy.   Wiele osób nie posiada odpowiednich środków finansowych, pozwalających na założenie firmy. Możliwość uzyskania pożyczki obwarowana jest szeregiem działań, ponadto pożyczone środki należy zwrócić z odpowiednim procentem. Warto jednak zaznaczyć, iż istnieje inna alternatywa, jaką są dotacje na otwarcie firmy.   Alternatywa ta adresowana jest dla osób bezrobotnych, które do tej pory nie prowadziły własnej działalności. Przyznaną w ramach dotacji pomoc finansową należy przeznaczyć na środki trwałe, związane bezpośrednio z profilem firmy. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to dotacja bezzwrotna, co w praktyce oznacza, że pozyskane w ten sposób pieniądze nie podlegają zwrotowi pod warunkiem, że dana osoba prowadzi działalność co najmniej przez dwanaście miesięcy.   Z pomocy tej korzysta wiele osób decydujących się na prowadzenie własnej firmy, wyrażając wiele pozytywnych opinii na temat tego rozwiązania. Zdecydowana większość dotacji na założenie firmy stanowi podstawowy motor mobilizujący do aktywności zawodowej, a także pokrywa zdecydowana większość kosztów związanych z założeniem i wyposażeniem prywatnej działalności.  

Leave a Comment