Struktury: czas na złotówkę w mBanku

· Lokaty strukturyzowane
Authors

W mBanku rozpoczęła się subskrypcja 9-miesięcznej lokaty strukturyzowanej „Czas Złotówki”, umożliwiającej osiągnięcie zysku w wysokości 8,15 proc. dzięki utrzymaniu stabilnemu umocnieniu  narodowej waluty wobec euro.

Aktywem bazowym lokaty strukturyzowanej, której subskrypcja rozpoczyna się 28 kwietnia, jest kurs polskiego złotego wobec euro ogłaszany na fixingu NBP. Strategia inwestycyjna produktu zakłada utrzymanie stabilnego wzrostu wartości polskiej waluty.

Klienci mBanku mogą wziąć udział w zapisach na produkt do 5 maja br., a minimalna kwota inwestycji wynosi 1 tys. zł. Lokata objęta jest 100-proc. gwarancją zainwestowanego kapitału. Inwestujący nie ponosi opłaty za uruchomienie i zarządzanie lokatą.

Lokata „Czas Złotówki” to produkt 9-miesięczny (zakończy się 3 lutego 2012 r.). Produkt umożliwia osiągnięcie zysku w wysokości nawet 8,15 proc., Wypłata odsetek będzie uzależniona od kursu złotego wobec euro, zanotowanego na dwa dni przed zakończeniem okresu inwestycji (3 lutego 2012 r.). Jeśli znajdzie się on w przedziale 3,8 zł – 4,0 zł, oprocentowanie lokaty w skali roku wyniesie nie mniej niż 7,80 proc. W przeciwnym wypadku Klient otrzyma 100 proc. zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji.

Zaproponowaliśmy Klientom lokatę opartą o kurs narodowej waluty,, ponieważ ostatnie wydarzenia na rynku walutowym wskazują na prawdopodobne utrzymanie się kursu w ustalonym przez nas przedziale – mówi Michał Rzeźnik, odpowiedzialny za wdrożenie produktu w mBanku. Pozytywne prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące wzrostu PKB dla Polski, ustabilizowanie kursu dzięki podwyżce stóp procentowych oraz przewidywana aktywność Ministerstwa Finansów na rynku walutowym, związana z wymianą środków z Unii Europejskiej na złote bezpośrednio na rynku, to czynniki które mogą mieć decydujące znaczenie w ustabilizowaniu się kursu narodowej waluty – dodaje Rzeźnik.

Leave a Comment